สกุลเงินที่ W88 ยอมรับและสามารถใช้งานได้มีดังต่อไปนี้ :

  • สกุลเงินหยวน (RMB)
  • สกุลเงินอินโดนีเซี่ยน รูปี (IDR)*
  • เยนญี่ปุ่น (JPY)
  • สกุลเงินวอนเกาหลี (KRW)
  • สกุลเงินมาเลเซี่ยน ริงกิต (MYR)
  • สกุลเงินไทยบาท (THB)
  • สกุลเงินยูเอสดอลล่าร์ (USD)
  • สกุลเงินเวียตนามดอง (VND)*

หมายเหตุ:
1 หน่วยของสกุลเงินอินโดนีเซี่ยน รูปี (IDR) จะมีค่าเท่ากับ IDR 1,000
1 หน่วยของสกุลเงินเวียตนามดอง (VND) จะมีค่าเท่ากับ VND 1,000